Förvaltningsledare till Uppsala Vatten.

Detaljer

Kontakt:
Summer Lovlinger, 
+46701606448, 
summer.lovlinger@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-04-25
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Övrigt

arbetsbeskrivning.

Till Uppsala Vatten söker vi en förvaltningsledare till hushållsavfallssektionen som vill vara med att utveckla avfallsverksamheten med fokus på digitalisering.

Avfallsavdelningen består av fyra sektioner - hushållsavfall, avfallsanläggning, återvinningscentraler och biogas där förvaltningsledaren är direkt underställd sektionschefen för hushållsavfall.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar. Uppsala Vatten väljer därför att stärka upp avfallsavdelningen med en förvaltningsledare.

ansvarsområde.

Som förvaltningsledare inom hushållsavfallssektionen har du en samordnande roll inom sektionen, avfallsavdelningen och bolaget samt är ett viktigt stöd i utvecklings- och digitaliseringsarbetet. Rollen är IT:s motpart på verksamhetssidan gällande förvaltningen av avfallsverksamhetens IT-system. Det huvudsakliga verksamhetssystemet är EDP med modulerna Future och Mobile.

Förvaltningsledaren samarbetar med olika grupper inom bolaget t.ex. IT och kundtjänst för att säkerställa att verksamhetssystemet är uppdaterat och användarvänligt parallellt som systemet utvecklas. Arbetet innefattar registervård och löpande optimering av processflöden för exempelvis hantering av avvikelser, kundklagomål, orderhantering, felsorteringsavgifter, fakturering, uppföljning, statistiksammanställning och avläsning av RFID. 

Förvaltningsledaren förstår hur verksamhetens mål och förändringsarbete speglas i verksamhetssystemet EDP. Du har en viktig roll i att implementera nya taxor och ett allt bredare utbud av service i verksamhetssystemet på ett tydligt och användarvänligt sätt. 

Förvaltningsledaren arbetar dagligen i verksamhetssystemet, är ” First-line support” avseende verksamhetsfrågor för avfall, ser till att uppgifterna i verksamhetssystemet för avfall är uppdaterade och handlägger avfallsärenden kopplade till verksamhetssystemet, vilket kan inbegripa kontakter med både kunder och entreprenörer. 

Omvärldsbevakning inom t.ex. avfallshantering och informationssäkerhet ligger även inom förvaltningsledarens ansvarområde som syftar till att säkerställa verksamhetens efterlevnad av omvärldskraven. 

kvalifikationer.

Du har längre arbetslivserfarenhet inom branschen och goda kunskaper inom verksamhetssystemet EDP eller liknande system. Har du eftergymnasial utbildning ser vi det som positivt men inte ett krav.

För att lyckas och trivas i rollen bör du vara engagerad, lyhörd och ha ett genuint intresse för avfalls-, miljö- och klimatfrågor. Rollen har många kontaktytor vilket ställer stora krav på god kommunikation- och samarbetsförmåga men också att du är initiativtagande i ditt förhållningsätt. Du är ansvarstagande, noggrann och tycker om att etablera struktur i såväl arbetssätt som verksamhetssystem. 

Tjänsten förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

ansökan.

Ort: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag: 2021-04-25
För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Summer Lovlinger, 0701 – 606448, summer.lovlinger@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!
Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se