Förvaltningsledare IT.

Detaljer

Kontakt:
Oscar Nordström, 
+46725542282, 
oscar.nordstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-05-23
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
IT
Specialisering:
Projektledning

arbetsbeskrivning.

IT-staben vid Uppsala kommun är en central IT-avdelning som driver all IT-verksamhet för hela kommunen. Enheten för digitalt stöd för hälsa, vård, omsorg, kultur, fritid, måltider och pedagogiska system, Systemförvaltning 2, är en central del i att klara kommunens ambitioner för digitalisering. Vår verksamhet stödjer större delen av de centrala verksamhetsprocesser som ligger inom det kommunala uppdraget. Vi skapar och upprätthåller digitala lösningar i livets alla skeden för medborgarna, medarbetarna och skattebetalarna på uppdrag av de folkvalda. I samarbete med Randstad Professionals söker vi nu en;

Förvaltningsledare IT 
 
Om Pedagogiska Objektet
Pedagogiska objektet är ett av Uppsala kommuns största systemförvaltningsobjekt. Vi förvaltar såväl utbildningsadministrativa system som digitala lärmiljöer. Vi stödjer verksamhetsnära IT för skola, förskola, gymnasium och vuxenutbildning och arbetar nära verksamheten genom förvaltningsmodellen PM3. Digitalisering inom området går med stora kliv framåt i en komplex miljö där beslut om omprioritering kan komma med kort varsel.
 
Pedagogiska objektet stödjer Utbildningsförvaltningen i att alla barn och ungdomar i Uppsala ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar. Vi stödjer arbetsmarknadsförvaltningen i att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden och möjlighet till egen försörjning.

ansvarsområde.

Din roll som systemförvaltningsledare hos oss innebär:

• Att leda systemförvaltningsarbetet för pedagogiska objektet på IT-sidan.
• Leveransansvarig för teamets och objektets leverans till verksamheten utifrån de tids-, resurs och kostnadsramar som finns.
• Strukturera och följa upp förändringsinitiativ och projekt från ax till limpa.
• Ta ansvar för helheten i förvaltningen av ett stort antal system med små och stora leverantörer.
• Ansvara för taktisk och operativ leverantörsstyrning när det gäller våra partnerskapsavtal för utbildningsområdet.
• Samordna leveransen från IT-staben så att system, hårdvara och infrastruktur på ett samlat sätt löser verksamhetens behov i de miljöer där verksamheten bedrivs.
• Sätta sig in i verksamhetsbehov, prioriteringar och systemfunktionalitet för att arbeta fram bra och hållbara digitala lösningar i standardsystem och skräddarsydda lösningar.
• Att hålla goda relationer med såväl verksamhetens intressenter som andra som är nödvändiga för din leverans.
• Säkerställa att vi når den bästa tekniska lösningen för verksamhetens behov genom kontinuerligt samarbete med verksamhetens intressenter för att kunna vara en proffsig motpart som kan förklara komplexa tekniska samband.

kvalifikationer.

Vi söker dig som:

• Är en stark ledare som driver initiativ i gränslandet mellan verksamhet och IT.
• Har mycket god förmåga stötta människor i olika professioner och bakgrunder att ta sin roll i objektet och driva frågor.
• Har mycket god administrativ förmåga och förmåga att planera, följa upp och hantera tidsramar.
• Är strukturerad: har förmåga att leda, planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt.
• Har förmåga att formulera dig tydligt och pedagogiskt, muntligt såväl som i skrift.
• Har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och duktig på att skapa delaktighet och engagemang.
• Är självgående.
• Förstår helheter och samband.
• Har långsiktigt strategiskt tänkande.

Men för att lyckas utvecklas hos oss behöver du också ha med dig:
 
• Universitet- eller högskoleutbildning inom IT-området.
• God erfarenhet som projektledare eller förvaltningsledare.
• Erfarenhet av Projektledning av små och mellanstora förändringsinitiativ inom IT-området.
• Erfarenhet av avtalsuppföljning gentemot leverantörer.
• Erfarenhet av att ha arbetat med förvaltningsstyrning utifrån PM3 eller liknande och agila arbetssätt.

Därtill är det meriterande om du har med dig:

• Relevanta projektmodeller för styrning av IT-projekt.
• Agila arbetsmetoder.

ansökan.

Fackliga representanter är:
Jonny Eliasson, SACO, 018-7272212
Liselotte Ehn, Vision, 018-7274949

Rekryterande chef är: Wolkert Wolkert, Enhetschef Systemförvaltning, wolkert.wolkert@uppsala.se 018-727 99 70

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad Professionals. Ansökan sker snarast, dock senast 23/5, urval sker löpande. Ansök via www.randstad.se Ansvarig Rekryteringskonsult är: Oscar Nordström, oscar.nordstrom@randstad.se 

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

om Uppsala kommun.

Välkommen till kommunledningskontoret, Uppsala Kommun. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se 

https://www.uppsala.se