Examensarbete: Maskinslitage inverkan på dosvariation.

Detaljer

Kontakt:
Malin Ahlström, 
malin.ahlstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-11-01
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tidsbestämd
Ort:
Stockholms län, 
Södertälje kommun
Kategori:
Life Science
Specialisering:
Läkemedel, bioteknik & medicinteknik

arbetsbeskrivning.

Är du intresserad av såväl teoretiska modeller som relation till verkligheten, och vill du samtidigt lära dig om läkemedelstillverkning med höga krav på sterilitet? Då kan AstraZeneca utmana ditt innovativa tänkande!  

AstraZeneca är ett globalt innovationsdrivet bioläkemedelsföretag som fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av receptbelagda läkemedel inom viktiga hälsovårdsområden. Vi förvandlar goda idéer till effektiva läkemedel för att förbättra patienters hälsa och livskvalitet över hela världen.

Detta är ett unikt tillfälle för en högskole- eller universitetsstuderande med inriktning mot mekanik, bioteknik, kemiteknik, eller produktionsteknik med kunskap inom statistik och optimering att tillsammans med AstraZeneca göra ett examensarbete gällande processförbättringar kopplat kvantifiering av maskinslitagets inverkan på dosvariation. 
Projektet är på 30 hp och riktar sig till dig som ska ta en master-, eller civilingenjörsexamen.

ansvarsområde.

Bakgrund och problemställning
Tillverkningen av tabletter är en komplex flerstegsprocess där ingående material behandlas för att få korrekta egenskaper för fortsatt bearbetning. Ett av dessa processteg är tablettering som är det dosformande steget i tablettillverkning. Det som slutligen avgör vilken mängd aktiv substans en patient får i sig är när pulverblandningen på ett exakt sätt doseras och pressas ihop till en tablett. Tablettering sker kommersiellt ofta i hastigheter om 100 000 – 500 000 tabletter per timme. 

Genom att kunna producera tabletter i höga hastigheter och med minimal viktspridning så kan produktivitet öka vilket sänker tillverkningskostnaden, ökar kapaciteten, minskar behovet av investeringar i nya tablettmaskiner och ger högre utbyte.

Vi vet att det finns samband mellan dosvariation och tabletteringshastighet, generellt ger högre hastighet högre viktspridning på tabletter och då följaktligen högre dosvariation. För att alltid kunna garantera att exakt rätt dos tillverkas måste viktspridning på tabletter minimeras.
Tablettmaskiner har flertalet delar som slits ut och behöver ersättas löpande. Graden av förslitning på dessa delar påverkar viktspridningen på tabletterna. I dagsläget är det inte känt hur stort bidrag varje enskild slitdel har på den totala viktspridningen på produkten. Genom att kvantifiera detta kan en optimering av utbytesfrekvens ske utifrån ett vinst/kostnadsperspektiv.

Övergripande kommer arbetet omfatta följande punkter
• Kartläggning av slitdelar, dess egenskaper och nuvarande utbytesfrekvens
• Kartläggning av tablettmaskiner och dess nuvarande prestanda m.a.p. viktspridning
• Undersöka effekt på viktspridning av slidelar
• Optimering av utbytesfrekvens av slitdelar ur ett kostnads/vinstperspektiv
• Utforma förslag för utbytesfrekvens för respektive slitdel

Förväntad vinst
• Ökad förståelse för olika slitdelars inverkan på viktspridning.
• Högre utbyte då färre tabletter behöver sorteras ut.
• Ökad produktivitet genom att tillåta högre tillverkningshastigheter när viktspridningen minimeras.
• Minskat behov av investeringar i ytterligare tablettmaskiner.

kvalifikationer.

Studerande på master- eller civilingenjörsprogram med inriktning mot mekanik, bioteknik, kemiteknik, eller produktionsteknik och med kunskap inom statistik och optimering. 

Då arbetet kommer att bedrivas både individuellt samt tillsammans med flera olika funktioner söker vi en initiativrik person med god kommunikationsförmåga. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska på i tal och skrift då detta är arbetsspråket.

ansökan.

AstraZeneca samarbetar med Randstad Life Sciences i den här rekryteringsprocessen och ansökan kan endast skickas in via Randstads hemsida.

Sista ansökningsdag är 2020-11-01. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

För information : Malin Ahlström, malin.ahlstrom@randstad.se

om AstraZeneca AB.

På AstraZeneca förvandlar vi idéer till livsförändrande läkemedel och strävar
efter att kontinuerligt uppfylla de ouppfyllda behoven hos patienter över hela världen. Att
arbeta här innebär att vara företagsam, tänka stort och arbeta tillsammans för att göra det
omöjliga möjligt. Om du är handlingskraftig, har modet att leda, är villig att samarbeta och
nyfiken på vetenskapens möjligheter, så är du vår typ av person.

https://www.astrazeneca.se