Erfaren trafikplanerare till Bygg- & Miljöförvaltningen.

Detaljer

Kontakt:
Hannah Sandström, 
+46733434758, 
hannah.sandstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-01-15
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Stockholms län, 
Järfälla kommun
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet

arbetsbeskrivning.

Nu söker vi ytterligare en trafikplanerare till Bygg- & Miljöförvaltningen i Järfälla Kommun.
Som trafikplanerare i Järfälla har du en nyckelroll i en expansiv kommun där trafikplaneringsfrågor är centrala.


Järfälla kommun har nordvästra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. Här byggs bostäder för hela Stockholmsregionen och inom femton år har Järfälla vuxit från dagens 79 000 invånare till minst 100 000. Då finns utbyggd tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service inom gång- och cykelavstånd i Barkarby. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station/ Stockholm Väst fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav.

ansvarsområde.

Som trafikplanerare arbetar du för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö tillsammans med andra kompetenta specialister och generalister inom kommunen och på förvaltningen. 

  • Du arbetar i tidiga skeden i frågor rörande strategier och utformning samt i detaljplanearbetet där det ingår att utarbeta gatusektioner, korsningsutformningar m.m. 
  • Du är beställare och granskare av trafikutredningar, men tar också på egen hand fram stödjande dokument kring strategiska frågor som rör t.ex. framkomlighet eller parkeringsfrågor. 
  • Du hjälper också till med att besvara remisser och yttranden och förbereder ärenden till kommunens politiska nämnder.
Vidare är du är kontaktperson gentemot Trafikverket, Trafikförvaltningen m.fl. i frågor rörande utformning, strategier, förhandlingar, planering m.m. Kontakt med förtroendevalda och allmänhet är också vanligt liksom med konsulter, entreprenörer m.m. Du agerar också trafikteknisk expert.

kvalifikationer.

Vi söker dig med
  • högskoleutbildning inom stads- eller trafikplanering eller erfarenhet som bedöms motsvarande. 
  • goda trafikanalytiska kunskaper.
  • kännedom/erfarenhet av verktyg som finns inom trafikområdet gällande prognoser, kapacitetsberäkning m.m.
Kunskaper inom trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik är önskvärt liksom att du är väl insatt i regionens trafikutmaningar.

För att lyckas i rollen är du självgående, har god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har gott omdöme i att kunna göra avvägningar och prioriteringar inom ditt kompetensområde utifrån ett strategiskt perspektiv. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har förmåga att skapa ett brett kontaktnät. 

erfarenhet.

Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet av liknande arbete.

ansökan.

Sista ansökningsdag: 2020-01-15
Välkommen med din ansökan via www.randstad.se

I denna rekrytering samarbetar Järfälla kommun med Randstad Engineering.  För mer information kontakta rekryteringskonsult Hannah Sandström, 0733-434 534 / hannah.sandstrom@randstad.se

Fackliga kontaktpersoner
Rahwa Ayob, SACO, 08-580 285 00, rahwa.ayob@jarfalla.se
Jan Thelenius, VISION, 08-580 285 00, jan.thelenius@jarfalla.se

om Järfälla Kommun.

Järfälla ligger strax nordväst om Stockholms city och har idag cirka 79 000 invånare. Kommunen påverkas i hög grad av regionens utvecklingstakt och vill aktivt bidra till att stärka regionens konkurrenskraft genom aktivt bostadsbyggande, högre utbildning, nytänkande och fler arbetsplatser inom spännande branscher. Ny infrastruktur knyter Järfälla närmare hela Storstockholm. Delar av kommunen utvecklas nu till en regional stadskärna där den nya stadsdelen Barkarbystaden växer fram med bostäder, arbetsplatser och service. Utbyggnaden av tunnelbanan innebär att Järfälla kommer att bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter. Målet är att skapa plats för 30 000 nya invånare och 10 000 nya arbetsplatser. Järfälla kommun har ungefär 4 000 anställda som arbetar för att utveckla verksamheten till nytta för invånarna. Vi för Järfälla framåt bland annat genom aktivt medarbetarskap och gott ledarskap, bra arbetsmiljö och lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

https://www.jarfalla.se