Enhetschef till Brottsoffermyndigheten i Umeå.

Detaljer

Kontakt:
Niclas Ericsson, 
+46733434113, 
niclas.x.ericsson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-09-23
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västerbottens län, 
Umeå kommun
Kategori:
Administration & kontor
Specialisering:
Juridik

arbetsbeskrivning.

Vi söker nu en chef till brottsskadeenheten. Brottsskadeenheten ansvarar för handläggningen av ärenden som rör brottsskadeersättning och består av närmare 20 medarbetare – brottsskadejurister, beredningsjurister och beredningsassistenter. De allra flesta ärenden avgörs av en brottsskadejurist. Chefen för brottsskadeenheten handlägger själv vissa ärenden och gör omprövning av överklagade ärenden.

ansvarsområde.

Som chef för brottsskadeenheten ansvarar du för att din verksamhet bedrivs med hög kvalitet, service och effektivitet med inriktning mot uppställda mål. Du är myndighetens ansikte utåt när det gäller frågor om brottsskadeersättning och skadestånd. Vidare har du personalansvar för enheten. Du rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.   
En viktig kontaktyta vid sidan av ledningsgruppen och enhetens medarbetare är Nämnden för brottsskadeersättning som beslutar i brottsskadeärenden av principiell betydelse eller av större vikt samt är sista instans vid omprövningar.

kvalifikationer.

Vi söker en skicklig erfaren jurist med notariemeritering eller liknande erfarenhet från rättsväsendet som har:
• tidigare ledarskapserfarenhet med god förmåga att leda och utveckla medarbetare 
• kunskaper om skadeståndsrätt och förvaltningsrätt
• muntliga och skriftliga kunskaper i såväl svenska som engelska 
• servicekänsla och empatisk förmåga, gärna erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer
• pedagogisk förmåga och medievana

Du har god analytisk förmåga, är tydlig och kommunikativ och vi ser gärna att du har erfarenhet från statlig förvaltning och verksamhetsutveckling. När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

ansökan.

Anställningen avser tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning och eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Mer information om uppdraget lämnas av Niclas Ericsson:  niclas.x.ericsson@randstad.se tel. +46733434113

om Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndighetens uppgift är att främja brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

https://www.brottsoffermyndigheten.se