Enhetschef Individ- och familjeavdelningen vuxen.

Detaljer

Kontakt:
Petra Pettersson, 
petra.pettersson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-09-27
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västra Götalands län, 
Tjörn kommun
Kategori:
Administration & kontor
Specialisering:
Ledning

arbetsbeskrivning.

Vill du vara med och leda och driva en verksamhet vars uppdrag är att bidra till ökad livskvalité för vuxna i utsatta situationer? Då kanske jobbet som Enhetschef Individ- och familjeavdelningen med inriktning vuxna i Tjörns kommun är något för dig?

Välkommen med din ansökan!

ansvarsområde.

Som Enhetschef för Vuxen enheten inom Individ och familjeavdelningen kommer du att ansvara för att leda och utveckla arbetet utifrån förvaltningens ledningssystem, mål och riktlinjer. I arbetet ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för verksamheten, därför förutsätter din roll som enhetschef ett nära ledarskap. Som enhetschef är du förstalinjens chef och leder både myndighetsarbetet och utförarverksamheten för vuxna.  Arbetet innebär att planera, samordna, utveckla och leda verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiska beslut, mål och riktlinjer samt verksamhetens budgetram.

En central inriktning i verksamheten är att arbeta för hemmaplanslösningar där våra kommunmedborgare så långt det är möjligt ska kunna erbjudas stöd och insatser på Tjörn. Detta ställer höga krav på samverkan både internt och externt. I din roll kommer du att arbeta nära de två 1:e socialsekreterare som ansvarar för metodstödet i var sin grupp inom enheten.

Du kommer ingå i Individ- och familjeavdelningens ledningsgrupp och arbetar i nära samarbete med enhetscheferna för enheten barn och unga samt enheten arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. Arbetet leds av verksamhetschefen för Individ och familj. Avdelningen har administrativt stöd samt stöd från verksamhetsledare.

kvalifikationer.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten, erfarenhet av myndighetsutövning med inriktning vuxen. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning eller tidigare arbetat som chef. Som ledare har du en trygghet och kan på ett tydligt och engagerat sätt förmedla verksamhetens mål både internt och externt, du skapar engagemang och delaktighet samtidigt som du har förmåga att prioritera och delegera arbetsuppgifter.

Som person har du en positiv och lösningsfokuserad inställning. Du har lätt för att arbeta både i team och självständigt och bidrar gärna till att skapa en miljö som präglas av delaktighet. Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa kontakter. Att visa respekt för andra och samarbeta för att tillsammans nå bästa resultat är din utgångspunkt. 

Vid den samlade bedömningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

ansökan.

I denna rekryteringen samarbetar Tjörns kommun med Randstad. Sista ansökningsdag är 2021-09-27. 

För information: Petra Pettersson, ansvarig rekryteringskonsult petra.pettersson@randstad.se

om Tjörns Kommun.

Tjörn är ö-kommunen med hög kvalitet i verksamheterna och havet i blickpunkten. Tjörn placerar sig högt i rankningar när skolor, äldrevård samt säkerhet och trygghet mäts. Kommunens ekonomi är stabil och har varit det i många år. Det gör att Tjörns kommun hela tiden kan utvecklas. God service och tillgänglighet är angelägna frågor liksom infrastruktur. På Tjörn tror vi att konst och kultur ger muskler åt själen och rustar våra barn och ungdomar för ett gott liv.
”Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet” är Tjörns vision.

https://www.tjorn.se