Engagerad driftansvarig avfallsingenjör till Uppsala Vatten.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Elisson Söder, 
+46708298258, 
sofie.elisson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-06-16
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Industri, produktion & verkstad

arbetsbeskrivning.

Till Uppsala Vatten söker vi en avfallsingenjör som skall fokusera på driften och ansvara för att utveckla samarbetet med entreprenörer, kunder, och verka för en gemensam syn på arbetsmiljön inom verksamhetsområdet. Avfallsingenjören säkerställer bolagets uppdrag att hämta hushållsavfall utifrån Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter samt gällande riktlinjer och lagstiftning.  

Avfallsavdelningen består av fyra sektioner - hushållsavfall, avfallsanläggning, återvinningscentraler och biogas där avfallsingenjören är direkt underställd sektionschefen för hushållsavfall. Inom Avfallsavdelningens sektion för Hushållsavfall vill man nu förstärka med en driftansvarig avfallsingenjör med fokus på daglig drift som avvikelsehantering, kundärenden, rådgivning och arbetsmiljöarbete. 

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar.

ansvarsområde.


 • Handlägga och utreda kundärenden inom säck- och kärl, slam och övrig hämtning, i enlighet med avtal, arbetsmiljöverkets riktlinjer samt Uppsala kommuns renhållningsföreskrifter
 • Ha löpande kontakt med entreprenörer gällande daglig drift, registrering/rapportering av avvikelser och vara insatt i entreprenörsavtal
 • Delta i entreprenadmöten, hålla i driftmöten, genomföra platsbesök och delta i relevanta möten med kunder 
 • Ta fram, utveckla och följa upp rutiner/instruktioner inom verksamhetsområdet och tillse att dessa efterlevs genom uppföljning och dokumentering
 • Uppföljning och rapportering av driften och statistik för hämtning av säck och kärl, slam och övrig hämtning
 • Remisshantering inom verksamhetsområdet 
 • Bidra till sektionen och verksamhetens utveckling genom att leda eller aktivt bidra till gemensamma projekt och delta i gemensamma möten
 • Kommunicera med kundtjänst/marknad
 • Omvärldsbevaka trender och lagstiftning inom verksamhetsområdet samt delta i aktuella nätverk
 • Ansvar för servicefunktion i egen regi samt kärllager
 • Godkänna nya hämtställen

kvalifikationer.

Du har flerårig erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet och gärna en för tjänsten relevant utbildning. Du har arbetat med kunder, entreprenadstyrning och drift inom verksamhetsområdet. Tidigare arbete i EDP Future och Mobile är meriterande. Vi ser gärna att du är väl insatt i arbetsmiljöverkets föreskrifter, avfallslagstiftningen, Uppsala Kommuns renhållningsföreskrifter och arbete med transporter av tunga fordon. Du ska även vara van att utreda ärenden av både enklare och mer omfattande karaktär. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.

Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt van att arbeta med officepaketet.

Personliga egenskaper
Du har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Du är pedagogisk, tydlig och har en god kommunikativ förmåga med positiv attityd. Tjänsten innefattar även mycket kundkontakt vilket förutsätter att du är serviceinriktad och lösningsorienterad i ditt förhållningssätt för att axla rollen på bästa sätt.

ansökan.

Ort: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag: 2021-06-16
För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Elisson Söder, 0708-298258, sofie.elisson@randstad.se
Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se