Ekonomichef, Raoul Wallenberg Institute, Lund.

Detaljer

Kontakt:
Maria Hellström, 
maria.hellstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-02-03
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Skåne län, 
Lund kommun
Kategori:
Ekonomi, redovisning, lön & inköp
Specialisering:
Ledning

arbetsbeskrivning.

Raoul Wallenberg Institute rekryterar nu sin nästa ekonomichef. En fantastisk möjlighet för dig som vill verka i en organisation vars främsta syfte är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Ekonomichefens övergripande roll är att ansvara för samtliga ekonomiområden, tillhandahålla finansiell rapportering och värdefulla affärsinsikter och bidra till verksamheten i linje med institutets värderingar, uppdrag och vision. Ekonomichefen rapporterar till biträdande direktören/chefen för ekonomi och administration och har en operativ såväl som strategisk roll i den övergripande ledningen av institutet. Ekonomichefen leder även ekonomiavdelningen, vilken för närvarande består av två medarbetare, en redovisningsekonom och en ekonomiassistent/löneadministratör.

ansvarsområde.

 • Leda ekonomiavdelningens verksamhet, sätta upp mål och ett ramverk för att dessa ska uppfyllas;
 • Rekrytera och utveckla personal inom ekonomiavdelningen;
 •  Ge råd och stöd i ekonomiska frågor, till ledning och enheter/kontor;
 •  I samråd med biträdande direktören förvalta och placera institutets kassatillgångar (eget kapital) enligt instruktioner från styrelsen;
 • Ansvara för utveckling av system för ekonomi- och löneadministration samt för utveckling av rapporteringsmodeller;
 •  Ansvara för korrekt redovisning av skatt och moms;
 •  Ansvara för budget- och prognosprocesser på institutet, samt månads- och årsrapporter;
 •  Upprätta årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse);
 •  Ta fram andra ekonomiska rapporter till ledning och styrelse;
 •  Sammanställa nödvändig dokumentation för revision, både för institutet och för projektrevision;
 •  Ansvara för kontakter med revisorer, bank och skatte- och andra myndigheter gällande ekonomi- och lönefrågor

arbetstider.

Tjänsten är heltid, tillsvidare, med önskvärt startdatum i maj 2022.

kvalifikationer.

Krav
 • Kandidatexamen med inriktning på företagsekonomi/redovisning och minst 5 års   dokumenterad erfarenhet i en senior roll i liknande befattning
 • Minst 3 års dokumenterad chef- och ledarerfarenhet, inklusive personalansvar
 • Gedigna kunskaper kring svenska redovisningsstandarder och skattelagstiftning
 • Flytande svenska och mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både skriftligt och muntligt
 • Omfattande förståelse för ekonomiska principer och utmärkta MS-officekunskaper, särskilt Excel
 • Dokumenterad erfarenhet av och god förmåga att hantera ekonomisystem
Meriterande 
 • Erfarenhet av att ha arbetat med svenska biståndsfinansierade projekt    
 • Erfarenhet av programvaran Maconomy 
För att vara framgångsrik i denna tjänst på Raoul Wallenberg Institutet är du en starkt analytisk person med hög integritet, som visar ett stort intresse för och förståelse för andra. Som chef lyssnar och kommunicerar du proaktivt, samt motiverar och stärker andra. Du har en väl utvecklad förmåga att ta initiativ, prioritera arbetsuppgifter och genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Du genomför presentationer med skicklighet och självförtroende.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

ansökan.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
För information:  Maria Hellström, rekryteringskonsult, maria.hellstrom@randstad.se

om Raoul Wallenberg Institute.

Institutets uppdrag är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt genom forskning, akademisk utbildning och utvecklingsprogram riktade till nyckelaktörer i utvalda samarbetsländer. Forskning och akademisk utbildning utgör kärnan i institutets verksamhet och genom denna bidrar institutet till att konkretisera och flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna. Detta arbete kombineras med ett omfattande internationellt program för kapacitetsutveckling inom området mänskliga rättigheter. Institutet har, förutom i Lund, för närvarande kontor i Stockholm, Nairobi, Istanbul, Amman, Jakarta, Beijing, Phnom Penh och Harare. Utlandskontoren bedriver internationella kapacitetsutvecklingsprogram och finansieras av Sida och andra bidragsgivare.

https://www.rwi.lu.se