Ekonomichef Enköpings kommun.

Detaljer

Kontakt:
Fredrik Patcha, 
+46703681882, 
fredrik.patcha@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2020-01-31
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Enköping kommun
Kategori:
Ekonomi, redovisning, lön & inköp
Specialisering:
Ledning

arbetsbeskrivning.

I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område sedan flertal år tillbaka och vi jobbar utifrån en uttalad ledningsfilosofi. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Vi tror också att lösningarna på våra utmaningar ligger i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Vi söker nu en ekonomichef till oss  på Enköpings kommun.

ansvarsområde.

Som ekonomichef leder du ekonomiavdelningen med ca 20 medarbetare. Du som ekonomichef förväntas bidra med tydliga beslutsunderlag och en ekonomiprocess med hög kvalitet. Områden som hanteras av avdelning är bland annat lokalstrategiska frågor, budget, redovisning, bokslut, övergripande ekonomiska analyser, intern kontroll, bolags- och finansfrågor och ekonomiservice. 

Du förväntas vara väl förtrogen med verksamhetens uppdrag och föredragande i ekonomifrågor. Du rapporterar till kommundirektör och kommunstyrelsen samt deltar i lednings- och styrgrupper på kommunövergripande nivå. Du är underställd chef för kommunledningsförvaltningen som har i uppgift att samordna och stödja utvecklingen av förvaltningens interna arbete. Avdelningen har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunkoncernens ekonomi- och koncernrapporteringssystem.

kvalifikationer.

Du är civilekonom eller motsvarande och har en gedigen dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete samt arbete på högre chefsnivå inom politiskt styrd verksamhet. Meriterande är att du har erfarenhet av finans- och bolagsfrågor. 

Som person är du tydlig och trygg i ditt ledarskap, ett föredöme och en förebild. Du är en relationsskapare, med förmåga att långsiktigt bygga och stärka relationerna till förtroendevalda, chefer och medarbetare. Du har förmågan att se helheter och du kan lyfta blicken genom ett tydligt strategiskt perspektiv. Du är resultatinriktad och kan leda avdelningen mot uppsatta mål.

ansökan.

Kontaktpersoner
Fredrik Patcha
Rekryteringskonsult Randstad Finance
070-3681882
fredrik.patcha@randstad.se

Håkan Sandberg
HR-chef
0171-62 51 78
hakan.sandberg@enkoping.se

Övrigt
Urval och intervjuer kan ske under ansökningsperioden.

Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

om Enköpings kommun.

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se

Som ekonomichef har du din arbetsplats på kommunledningsförvaltningen som har i uppgift att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda och samordna hela den kommunala verksamheten. På förvaltningen arbetar cirka 140 medarbetare, av dem är nio avdelningschefer. Under året har den politiska ledningen fastställt ambitionen för perioden 2020-2023 i form av ett antal KF mål för perioden. En styrmodell är fastslagen med utgångspunkt att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur samt styrning och ledning grundat på tillit, långsiktighet och samverkan. Ett fokus på analys de kommande åren är nödvändigt för att kommunen ska kunna möta kommande års utmaningar. Detta i form av begränsade resurser, stort behov av investeringar som är anpassade efter Enköpings tillväxt och förväntningar på hög kvalitét i våra tjänster och i den service vi utför.

https://www.enkoping.se