Corporate IT Sourcing and Vendor Manager ICA Gruppen i Stockholms län

Publicerad: 2017-07-10
Ort:
Stockholms län
Kategori:
IT
Omfattning:
Heltid
Referensnummer:
201068987
Kontakt:
Oscar Nordström
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, apotek, specialvaror och fastigheter. ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.

Vill du vara en del av en spännande resa i ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag där Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang är våra ledord?

Nu söker vi dig som kan bidra till ICA Gruppens fortsatta framgång och som har ett brinnande intresse för att göra bra affärer och etablera mycket goda relationer med våra externa parter samt ge bra support och service till våra interna kunder inom Gruppen.

Funktionen Corporate IT Sourcing & Vendor Management har det övergripande ansvaret för IT Sourcing & Vendor Management inom ICA Gruppen. Vi ansvarar bl.a. för att definiera gemensamma processer, verktyg och standards för IT Sourcing & Vendor Management. Vi supporterar också Gruppen i diverse IT upphandlingar och styr våra strategiska IT leverantörer. Vi har sedan 3 år tillbaka påbörjat en mycket spännande resa där vi tillsammans med våra externa strategiska leverantörer fokuserar på att skapa mervärde till ICA Gruppen genom kostnadseffektiva IT leveranser med fokus på flexibilitet, skalbarhet och innovation.

Funktionen är en del av Group IT som är ICA Gruppens koncerngemensamma IT avdelning som har till uppgift att stödja ICA Gruppens olika lokala IT-avdelningar samt säkerställa koncerngemensamma synergier.

Dina Arbetsuppgifter
Du är sammanhållande och koordinerar samtliga IT inköpsaktiviteter inom Gruppen tillsammans med de lokala IT-avdelningarna. Du ansvarar även för specifika IT-upphandlingar och inköp samt stödjer de lokala IT-avdelningarna i inköp från våra IT-leverantörer. Vidare innebär rollen ansvar för att vårt ramverk för leverantörsstyrning följs samt interaktionen mot våra strategiska IT-leverantörer.

Denna funktion innebär även att säkerställa att våra avtal efterlevs av våra strategiska IT-leverantörer samt internt inom ICA Gruppen. Rollen inför och följer upp viktiga KPI:er mot våra strategiska IT-leverantörer samt säkerställer att ramverk och processer för IT Sourcing & Vendor Management följs inom ICA Gruppen med fokus på att ta ett ägandeskap för IT inköpsprocessen.

Dessutom innebär denna funktion att införa ständiga förbättringar i våra avtal för att optimera IT-leveransen från våra strategiska leverantörer. Rollens uppgift blir också att stödja, utbilda och samverka med våra lokala IT-avdelningar vad gäller kompetens i IT Sourcing och Vendor Mangagement med fokus på IT inköpsprocessen.

Vi söker dig
Vi söker dig som har akademisk bakgrund, t.ex. civilekonom eller systemvetare. Du har stor erfarenhet av upphandling/inköp och av att hantera leverantörsrelationer med stora aktörer inom IT-branschen, gärna inom outsourcing. Den vi söker är en van förhandlare och klarar av komplex kontraktmonitorering. Med god erfarenhet av IT Sourcing & Vendor Management har du en god förmåga att coacha andra samt bygga relationer. Ett gott affärsmannaskap och god behärskning av affärsengelska i tal och skrift blir viktigt för att göra ett bra arbete i denna roll.

Du känner dig trygg i ICAs värderingar Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang och trivs bra med att röra dig mellan strategiska och detaljorienterade arbetsuppgifter. Vi tror att du gillar en snabbrörlig miljö men samtidigt är strukturerad och processorienterad. Viktigast av allt är att du vill ha roligt på jobbet!

I denna rekrytering samarbetar vi med vår partner i detta ärande Dfind IT. Ansökan sker via www.dfind.se/it och senaste ansökningsdatum är 2017-08-13. Ansvarig rekryteringskonsult är Oscar Nordström, oscar.nordstrom@dfind.se.

Varmt välkommen med din ansökan!
ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.