Controller till Tumba.

Detaljer

Kontakt:
Parasto Ebrahimi, 
parasto.ebrahimi@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-09-30
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tidsbestämd
Ort:
Stockholms län, 
Stockholm kommun
Kategori:
Ekonomi, redovisning, lön & inköp
Specialisering:
Controlling & ekonomistyrning

arbetsbeskrivning.

I denna roll ansvarar du för den ekonomiska uppföljningen och analysen samt support av och till den aktuella lokala BU-organisationen och deras verksamhet. Stödjer verksamhetsansvariga och ekonomichefen i ekonomiska och finansiella ärenden. Samt driver förbättringsarbete för dina områden.

ansvarsområde.

• Planera, samordna och driva forecast arbetet för dina enheter/ BU-organisationen
- försäljningsvolymer (orderingång, fakturering GM, orderstock och KSV)
- omkostnadsbudgetar
- investeringsbudget
- Tim budet för E&S
- FTE
- balansbudget
- finansieringsbudgetar (nycklar och intern handel)
- stödja lokala chefer i sitt forecast arbete  
- stödja verksamhetsansvarig i dennes dragningar lokalt
- ansvara för presentationsunderlag
- Stötta och säkra rätt Timprisberäkning för kommande år

• Månadsbokslut
- uppföljning av utfall mot forecast 
- underlag för bokning av upplupna kostnader
- genomgång av balansposter
- uppföljning, dokumentation och bokning av reserver
- analys av bokslut med tolkning till organisationen
- bokslutspaket med kommentarer till organisationen
- ansvara för granskning av siffror i rapporten (verksamhetschef ansvarar för siffrorna)

• Projektuppföljning av försäljningsprojekt, avvikelser (kronor och tid) i positiv och negativ bemärkelse
- dokumenterade projektgenomgångar med projektledare och orderberedare
- analysera, flagga för administrativa och finansiella risker
- förbättra administrativa processer och rutiner runt kund projekten 
- säkerställa (ej överta ansvaret) den kommersiella och administrativa kvalitén på kundorder.

• Kontroll och säkerställande av en korrekt redovisning för enheten /enheterna
- speglar ett korrekt resultat till den operativa verksamheten
- följer skattelagarna
- följer bokföringslagen (BFL)

• Kostnads och intäktskontroll
- ”ifrågasättande” av kostnader, utgifter, kalkyler och intäkter (för låga).
- ”ifrågasättande” av aktiviteter och det mervärde dessa skapar

• Följa upp diverse nycklar mål m.m. vid sidan av kronor.
• Uppföljning och uppdatering av den ekonomiska strukturen till den operativa strukturen och omvänt
• Investeringsuppföljning: följa upp nivåer, göra efterkalkyler m.m.
• Behjälplig i uppföljning av antal huvuden och tjänster
• Behjälplig i utredningar  
• Länk mellan ekonomi avdelningen och BU-organisationen
• Göra diverse ekonomiska utredningar och kalkyler
• Aktivt bidraga till att utveckla verksamheten inom BU-organisationen och ekonomifunktionen

arbetstider.

Heltid. Start mitten av augusti till mitten av februari 2022.

kvalifikationer.

Minst 5 års erfarenhet av liknande arbete.

ansökan.

Välkommen in med din ansökan redan idag, rollen ska tillsättas omgående.
För mer information om rollen, vänligen kontakta min kollega parasto.ebrahimi@randstad.se

om Randstad Finance.

Randstad Finance är specialiserade inom kompetensområdet ekonomi och är en del av Randstad, som med verksamhet i 38 länder är världsledande inom rekrytering och konsultuthyrning. Genom detta globala nätverk och i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom ekonomi, finans och lön. Vår mission är att med din karriär i fokus hjälpa dig att uppnå din fulla potential!

https://www.randstad.se/finance