Chef till Välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik.

Detaljer

Kontakt:
Niclas Ericsson, 
+46733434113, 
niclas.x.ericsson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-08-24
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västernorrlands län, 
Örnsköldsvik kommun
Kategori:
Administration & kontor
Specialisering:
Ledning

arbetsbeskrivning.

Trivs du i en roll där du kan arbeta både strategiskt och nära verksamheten där ni tillsammans strävar efter att skapa en stimulerande arbetsmiljö?
Är du prestigelös och din ledarstil präglas av delaktighet, lyhördhet och handlingskraft?
I så fall erbjuder Örnsköldsviks Kommun en spännande roll där utveckling och människor står i fokus.

ansvarsområde.

Välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun omfattar verksamheterna;
• socialt stöd
• arbetsmarknad och sysselsättning
• social utredning
• hälso- och sjukvård
• LSS
• ordinärt och särskilt boende samt en utvecklingsavdelning som arbetar övergripande för hela förvaltningen. 
Förvaltningen lyder för närvarande under två nämnder, Omsorgsnämnden och Humanistiska nämnden.

Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och leder förvaltningen utifrån lagkrav och det politiska uppdraget. Du arbetar mycket nära de politiska företrädarna i nämnderna och förväntas förmedla och verkställa de beslut som politikerna fattar. Förvaltningschefen har åtta direkt underställda avdelningschefer och ni tillsammans med ekonomi- och personalchef utgör förvaltningens ledningsgrupp.
I ditt uppdrag ingår ett övergripande ansvar för förvaltningens kvalitet, ekonomi och resultat.  Utifrån ett helhetsperspektiv förväntas du arbeta målinriktat med att leda, organisera, samordna, utveckla och följa upp verksamheterna så förvaltningens och kommunens totala resurser används så effektivt som möjligt. I rollen som förvaltningschef samarbetar du också med dina förvaltningschefskollegor för att säkra och effektivisera kommunövergripande processer med bäring på verksamhetsområdet.

Utmaningen blir att genomföra förvaltningens uppdrag och samtidigt skapa en stimulerande arbetsmiljö, där medarbetare både vill och kan bidra och samtidigt känner meningsfullhet och samhörighet.
Uppdraget ställer krav på ett strukturerat och strategiskt arbetssätt samt god kommunikativ förmåga där du utövar ett väl anpassat ledarskap i nära samverkan med underställda chefer och fackliga organisationer.
Utöver det interna arbetet kommer du ha kontakt med en rad externa aktörer till exempel polisen, regionen, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, andra kommuner och media.

kvalifikationer.

Vi söker dig med akademisk utbildning som vi bedömer relevant för uppdraget. 
Du har dokumenterad erfarenhet från högre chefs-/ledarbefattning, gärna inom offentligt styrd verksamhet samt erfarenhet av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. 
Du har bred erfarenhet inom området socialt arbete samt goda kunskaper inom gällande lagstiftning. Fördjupad kunskap inom det socialrättsliga området är meriterande. 

Du är trygg och modig både som person och i ledarrollen. Som ledare är du prestigelös och din ledarstil präglas av delaktighet, lyhördhet, uthållighet, strategiskt synsätt och handlingskraft. 

Du känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare som medarbetare och politiker och du anpassar ditt budskap efter målgruppen. God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav.

För att lyckas i uppdraget ställs höga krav på självständighet med en förmåga att skapa och vidmakthålla förtroendefulla relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ansökan.

Sista dag för ansökan är 24 augusti 2021.
För information: I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad rekrytering. Du är välkommen att ställa frågor till Niclas Ericsson, 073-34 34 113.

om Örnsköldsviks Kommun.

Örnsköldsviks kommun är en stor arbetsgivare med cirka 5 500 medarbetare och 150 olika yrkesroller inom en rad olika områden, som skola och barnomsorg, vård och omsorg, bygg- och samhällsplanering, juridik, upphandlingar, investeringar och ekonomi, IT-stöd, arbetsmiljöfrågor och hälsa.

Örnsköldsvik är en del av Höga Kusten. Men det är inte bara den fantastiska naturen vi har att erbjuda. Här finns även skaparkraften som gör att vi har ett starkt näringsliv med nationella och internationella företag, en högintressant arbetsmarknad, samt ett levande kultur-, idrotts- och nöjesliv, där våra drygt 600 föreningar är en stabil grund. Här bygger vi bäst tillsammans och med ett ständigt utvecklingsfokus för att säkerställa ett attraktivt Örnsköldsvik. Här finns förutsättningar för ett gott aktivt liv, där du kombinerar ett intressant och karriärsfullt arbetsliv med en värdefull fritid tillsammans med våra övriga cirka 56 000 invånare.
Har du barn? Här finns det gott om barnvänliga områden. Örnsköldsvik räknas till en av de tryggaste platserna i Sverige.

Läs gärna mer på;
Jobba med oss - Välkommen till Örnsköldsviks kommun (ornskoldsvik.se)
Inspireras av att bo och leva i Örnsköldsvik - Välkommen till Örnsköldsviks kommun (ornskoldsvik.se)

https://www.ornskoldsvik.se