Chef till SKL:s Styrelsesekretariat i Stockholm.

Publicerad:
2018-02-28
Omfattning:
Full time
Kontakt:
Eva Wallin

Detaljer

Publicerad:
2018-02-28
Ort:
Stockholm, Stockholms län
Kategori:
Administration & kontor
Specialisering:
Ledning
Omfattning:
Full time
Referensnummer:
201124433
Sista ansökningsdag:
2018-03-21
Kontakt:
Eva Wallin

Beskrivning

Lockas du av en central roll i en politisk styrd organisation och av ett nationellt perspektiv? Vill du utveckla dig själv och andra och driva förändringsarbete?

SKL söker en chef till Styrelsesekretariatet.

Styrelsesekretariatet tillhör avdelningen för administration som har 4 sektioner med ansvar för administrativ utveckling, stöd till den politiska beslutsprocessen, diarie- och arkivfrågor, ägarstyrning, ekonomi- och personaladministration och internationella frågor. Du rapporterar till chefen för avdelningen. SKL sitter i trevliga, nyrenoverade och aktivitetsbaserade kontorslokaler, centralt belägna vid Slussen.

Styrelsesekretariatet ansvarar för SKL:s ärende- och beredningsprocess och ger stöd och administrativ service till förbundets styrelse, arbetsutskott och kansliorganisation. Sektionen har en bred insikt i SKL:s verksamheter och ansvarar för att den politiska ärende- och beslutsprocessen fungerar optimalt. Det innebär bl a att bistå den politiska ledningen med både kort- och långsiktig planering. Sektionens uppdrag är också att driva ett strategiskt förändringsarbete för att ständigt möta behovet av välfungerande processer. Sektionen ansvarar för SKL:s dokumentförvaltning som framtagande av riktlinjer och strategier för digital ärende- och dokumenthantering.

Arbetsbeskrivning:

Som chef för Styrelsesekretariatet ska du leda sektionens verksamhet och dess 7 medarbetare genom ett coachande förhållningssätt. Du driver förändringsarbete och skapar tydliga uppdrag. Som chef leder och samordnar du arbetet med SKL:s styrelse och beredningarna samt är sekreterare i SKL:s arbetsutskott (AU). Arbetet innebär såväl omvärldsbevakning som att bevaka remisser från Regeringskansliet och att samordna träffar mellan AU/styrelsen och viktiga samhällsaktörer. Tjänsten innebär också att ha ansvar för ärende-, diarie- och dokumenthantering samt ett övergripande ansvar för de stödjande IT-system som tillhör sektionens ansvarsområde. En annan arbetsuppgift är att hantera juridiska frågor som rör SKL som organisation och ansvara för politiska reglementen och styrdokument som beslutsordningen.

Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

Ort: Stockholm

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 21 mars 2018

Kvalifikationer:

Du har en akademisk examen och flerårig erfarenhet av en liknande roll företrädesvis inom kommun som fullmäktige-, berednings-, nämnd-, eller kommunledningssekreterare. Du har god förmåga att leda/coacha och därigenom skapa motivation, engagemang och samsyn i en arbetsgrupp. För att lyckas i rollen är det viktigt med kunskap inom kommunalrätt och juridiska frågor. Du har god kännedom om politiska processer genom erfarenhet av ärende- och beredningsprocesser inom kommun, landsting eller region. Som person är du driven, självgående och engagerad. Du har inga problem att ta för dig, kan agera snabbt och styra upp. Du är säker i din profession och trygg både i din person och i ditt ledarskap. Rollen förutsätter ett kvalitetstänk och noggrannhet.

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Skicka gärna in din ansökan omgående då urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdatum 21 mars 2018. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Eva Wallin 073-343 41 28.

Välkommen med din ansökan!

Organisations-/företagsbeskrivning:

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

SKL:s löpande arbete sköts av kansliet. Här arbetar cirka 440 medarbetare med expertkunskaper inom nästan alla de verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner bedriver. Vesna Jovic är vd för SKL. Det finns även ett kontor i Bryssel. Se vidare www.skl.se