Avtalscontroller till Kungälvs Kommun.

Detaljer

Kontakt:
Petra Pettersson, 
petra.pettersson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-01-23
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Västra Götalands län, 
Kungälv kommun
Kategori:
Ekonomi, redovisning, lön & inköp
Specialisering:
Controlling & ekonomistyrning

arbetsbeskrivning.

Som avtalscontroller ingår du i Kommunkansliet som ansvarar för centrala stödprocesser såsom upphandling och inköp, juridik, arkiv, överförmyndarverksamhet, registratur, digitaliserings- och systemförvaltarfrågor samt nämndadministration. Just nu söker Kungälvs Kommun en ersättare till sin avtalscontroller som kommer att gå i pension. 

ansvarsområde.

Enheten består av 30 medarbetare, där fem ingår i upphandlingsgruppen. Avtalscontrollern ingår i just upphandlingsgruppen som i dagsläget har tre upphandlare. Tillsammans genomför gruppen upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Arbetet utförs i upphandlingssystemet Kommers och Proceedo, och inom upphandlingsområden har kommunen samarbeten med Göteborgs Stad men även de övriga grannkommunerna.

I rollen som avtalscontroller bidrar du till en god följsamhet mot kommunens avtal genom regelbundna och återkommande kontroller och analyser av inköpsbeteenden. Dina arbetsuppgifter består bland annat i:

  • Att stödja de avropande enheterna i de leverantörskontakter som kan vara nödvändiga vid brister i leveranser. 
  • Vidare ansvarar du för att följa upp att leverantörerna fullföljer sina åtaganden i enlighet med avtalade villkor genom löpande dialog med såväl avropande enheter som leverantörer. 
  • Du genomför även stickprovskontroller. Dessutom ingår att följa upp faktisk förbrukning i förhållande till prognostiserad förbrukning för att skapa underlag till strategier för kommande upphandlingar där en viktig del är uppföljning av den administrativa avgiften som tas ut av på ramavtalen. 
Rollen är under utveckling och det kommer finnas utrymme att själv bidra till dess framtida utformning i samråd med chef, kollegor och kommunens inköpande verksamheter. Under det kommande året kommer även systemstödet till rollen förstärkas genom nya moduler till ekonomisystemet och i det arbetet kommer du ha en ledande roll. Du håller utbildningar för kommunens personal och förtroendevalda men medverkar även vid leverantörsträffar med näringslivet och dess representanter. Genom ditt arbete främjar du kommunens avtalstrohet, ett gott inköpsbeteende såväl som ett bra näringslivsklimat. 

Du ingår i upphandlingsgruppen där du genom ett nära samarbete med upphandlarna bidrar till att befintliga och kommande upphandlingar håller hög kvalitet och är utformade så att de stämmer väl med de faktiska behoven.  Tjänsten är placerad i ett modernt aktivitetsbaserat kontor i centrala Kungälv.

kvalifikationer.

För att lyckas i rollen kräver vi följande: 
  •  Relevant högskoleexamen inom ekonomi eller juridik, alternativt eftergymnasial flerårig inköpsutbildning. 
  • Minst tre års erfarenhet av kvalificerad affärsförvaltning, inköps- och/eller upphandlingsarbete från antingen inköpssidan eller leverantörssidan.
  • God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. 
Meriterande är erfarenhet av projektmetodik samt goda kunskaper om lagarna om offentliga upphandlingar, främst LOU och LUF. 

Som person behöver du vara noggrann, ha integritet, ett sinne för siffror och ha förståelse för det offentliga uppdraget och dess villkor. Du har förmåga att påverka andra och genom din personlighet och sätt att arbeta åstadkomma förändrade beteenden. Du har en välutvecklad förmåga till samarbete med olika kompetenser i en stor och komplex organisation. Du är orädd och drivs av en vilja att arbeta tillsammans i en positiv och konstruktiv anda. 

Stor vikt kommer att läggas vi personlig lämplighet. 

Anställningsform: tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan bli aktuellt. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

erfarenhet.

Vi ser gärna att du har minst tre års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom ekonomi/juridik

ansökan.

2022-01-07, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I denna process samarbetar Kungälvs Kommun med Randstad, och ansvarig rekryteringskonsult är Petra Pettersson. Vid frågor går det även att kontakta Sara Davidsdottir, sara.davidsdottir@randstad.se

om Kungälvs Kommun.

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. 

https://www.kungalv.se