Ärende- och styrelsesekreterare till Uppsala vatten & Avfall.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Elisson Söder, 
0708 - 298 258, 
sofie.elisson@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-01-24
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Administration & kontor

arbetsbeskrivning.

Vi behöver dig som kan möjliggöra invånarnas rätt till insyn i bolagets beslutsprocesser.

Vi söker nu till en nyinrättad tjänst en ärende- och styrelsesekreterare till kanslisektionen på avdelningen för verksamhetsstöd på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett av Uppsala kommun helägt kommunalt bolag. Avdelningen för verksamhetsstöd samlar de flesta av Uppsala Vatten och Avfalls stödfunktioner: IT, HR, kansli, teknik och fastighet samt vattenlaboratoriet.

ansvarsområde.

Du arbetar med kvalificerat stöd åt bolagets styrelse och vd. Det innebär bl.a. att ansvara för diarieföring av handlingar, administrera ärendeberedningen till styrelse och ledningsgrupp, sammanställa och skicka ut kallelser samt att föra protokoll vid bolagsstyrelsen och ledningsgruppens sammanträden. Du kommer även att bistå chefer och medarbetare med att ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser. 

Du kommer att ansvara för att etablera och koordinera en väl fungerande ärende- och beredningsprocess för ledningsgrupp och bolagsstyrelse. 

Det kommer också tillkomma annat löpande administrativt arbete inom verksamheten utefter verksamhetens behov. Tillsammans med kollegor och chef inom kanslisektionen bidrar du till internt förbättringsarbete av rutiner och processer samt arbetar med den digitala utvecklingen av ärendehanteringen. 

På sektionen, som är nybildad har redan anställda medarbetare och sakområden förts samman för att kraftsamla samordningen och stödet till verksamheten. Flera nya medarbetare rekryteras för att ytterligare stärka arbetet, det krävs att du anlägger ett helhetsperspektiv på frågor som hanteras av sektionen och aktivt söker samarbete med dina sektionskollegor för att säkra bästa möjliga leverans till verksamheten.  

kvalifikationer.

Vi söker dig med adekvat akademisk examen inom samhällsvetenskap, statsvetenskap eller motsvarande. Gärna med fördjupning inom juridik, administration eller utredning. Du har kunskap i kommunal- och förvaltningsrättsliga frågor samt i offentlighets- och sekretessbestämmelser. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och av att arbetat i en politiskt styrd organisation.

Du måste även besitta goda kunskaper i och kunna använda de vanligaste Office-produkterna. Det är meriterande om du har vana av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem generellt, och Public 360 i synnerhet. Du nyttjar vant digitala verktyg för att kommunicera. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, därför behöver du behärska det svenska språket obehindrat. Du har även goda kunskaper i engelska.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i jobbet är du självgående och har förmåga att upprätthålla en god struktur i ditt arbete. Det är också viktigt att du har förmåga att behålla lugnet i krävande situationer. Vi tror också att du har en utpräglad förmåga att skapa goda samarbetsrelationer, både internt och externt. Du har god pedagogisk förmåga och är skicklig på att kommunicera och skapa engagemang hos chefer och medarbetare när det gäller att kvalitetssäkra beslutsunderlag.

ansökan.

Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter
6 månaders provanställning. 

Sista ansökningsdag: 2021-01-24

För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten och Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Elisson Söder, sofie.elisson@randstad.se

Övriga upplysningar: Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma. Fördjupad bakgrundskontroll kommer att genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och sker i nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning Hovgården. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se