Arbetsmiljöingenjör till Käppalaförbundet på Lidingö.

Detaljer

Kontakt:
Hannah Sandström, 
+46733434534, 
hannah.sandstrom@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2022-01-31
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Stockholms län, 
Lidingö kommun
Kategori:
Teknik

arbetsbeskrivning.

Är du arbetsmiljöingenjör och söker nya utmaningar?
Käppalaförbundet storsatsar på miljön i Östersjön och ökad kapacitet, vilket innebär omfattande investeringar och ombyggnationer i Käppalaverket de kommande åren. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

Käppalaförbundet söker nu en arbetsmiljöingenjör med placering på Lidingö. Du ingår i kvalitet, miljö och arbetsmiljöavdelningen som består av totalt 18 medarbetare och du rapporterar till avdelningschefen. 

ansvarsområde.

Du är förbundets sakkunniga i arbetsmiljöfrågor och bistår med rådgivning och framtagande av faktaunderlag i frågor rörande arbetsmiljö och säkerhet. Du verkar aktivt för en säkerhetsfrämjande arbetsplatskultur och arbetar förebyggande utifrån dina kunskaper om produktion och arbetsmiljö. Arbetet innebär också att du är en intern resurs vid riskbedömningar, i framtagandet av rutiner, vid utredningar och i projekt.

I dina arbetsuppgifter ingår att:
 • Säkerställa system för lagbevakning samt stötta organisationen vid uppdatering och implementering av lagkrav, utbildning och rutiner kopplade till arbetsmiljöområdet
 • Säkerställa genomförandet av arbetsmiljörelaterade riskbedömningar i samband med förändringar
 • Stödja projektavdelningen i arbetsmiljöarbetet genom skyddsronder och uppföljning av arbetsmiljöplaner
 • Samarbeta med BAS P/BAS U i investeringsprojekt
 • Säkerställa planering och genomförande av riktade skyddsronder inom el, truck, lyft, trycksatta anordningar, EX-klassade områden, brand, kemikalier med mera.
 • Genomföra grova riskbedömningar i syfte att bestämma gränsdragning och ansvarsfördelning kopplad till CE-märkning i samband med projekt
 • Initiera och genomföra arbetsmiljörelaterade utbildningsinsatser 
 • Bistå med rådgivning och framtagande av faktaunderlag i frågor rörande arbetsmiljö och säkerhet
 • Interna utredningar i samband med arbetsmiljörelaterade incidenter
 • Uppföljning av status på arbetsmiljörelaterade avvikelser
 • Utveckla struktur  för styrande dokument inom arbetsmiljörelaterade områden   
 • Uppföljning av status på besiktningar och arbetsmiljörelaterade egenkontrollprogram
 • Genomföra årliga uppföljningar av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete

kvalifikationer.

Vi söker dig som är utbildad arbetsmiljöingenjör eller som har annan relevant utbildning på högskole- eller universitetsnivå, och som har kompletterande utbildning inom arbetsmiljö. 

Du bör även ha en gedigen yrkeserfarenhet av arbetsmiljöfrågor och vara väl insatt i och kunnig om lagar och föreskrifter.
Erfarenhet från CE-märkning är meriterande. 

Som person är du trygg i dig själv, har ett prestigelöst förhållningssätt till andra och har god kännedom om hur människor och organisationer fungerar så att du kan kommunicera och samarbeta på ett effektivt och pedagogiskt sätt med medarbetare på olika nivåer. Du är organiserad och strukturerad och uttrycker dig obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska. 

ansökan.

Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 31 januari 2022.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

I denna rekrytering samarbetar Käppalaförbundet med Randstad Engineering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Hannah Sandström, hannah.sandstrom@randstad.se alt. +46 733 434 534 

om Käppalaförbundet.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 80 anställda i en organisation med hög trivsel och låg personalomsättning. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se

Att arbeta på Käppalaförbundet
Käppalaförbundet erbjuder dig en arbetsplats att vara stolt över, som gör en verklig insats för miljön varje dag. Vi har fokus på hållbara lösningar och miljömedvetenhet och arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö. På Käppalaförbundet har vi ett ledarskap där vi tror på frihet under ansvar. Vi vill att våra anställda ska ha balans i livet och erbjuder därför flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och tillgång till vårt eget gym. Vi har även en aktiv personalförening som ordnar aktiviteter för de anställda. 

https://www.kappala.se