Anläggningschef till APL Stockholm i Huddinge.

Publicerad:
2018-04-04
Omfattning:
Full time
Kontakt:
Peter Janson
Telefonnummer:
072-5883223

Detaljer

Publicerad:
2018-04-04
Ort:
Huddinge, Stockholms län
Kategori:
Teknik
Specialisering:
Bygg, anläggning & fastighet
Omfattning:
Full time
Referensnummer:
201134290
Sista ansökningsdag:
2018-04-25
Kontakt:
Peter Janson
Telefonnummer:
072-5883223

Beskrivning

Har du erfarenhet av drift och underhåll av fastighetstekniska system inom process- eller läkemedelsindustri? Är du en proaktiv och tydlig ledare med strategisk förmåga? Välkommen med din ansökan till rollen som anläggningschef på APL!

APL är en av Europas största tillverkare av specialtillverkade läkemedel för enskilda patienter eller patientgrupper. APL bedriver dessutom utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag. APL Stockholm söker en medarbetare till tjänsten som Anläggningschef till FAS (Fastighet, Anläggning, Support) Stockholm till APLs anläggning i Kungens Kurva.

Som läkemedelsproducent har APL särskilt högt ställda krav med avseende på drift, planering och underhåll av fastigheternas tekniska system och som anläggningschef blir din huvudsakliga arbetsuppgift att leda, planera och styra drift- samt underhåll av anläggningen. Du ansvarar för utvecklingen av strategiska anläggningsmål, driver förbättringsarbete inom ansvarsområdet, och ansvarar för planeringen och uppföljningen av anläggningens drift- och underhållsbudget. Du agerar projektledare för mindre lokala förändringsprojekt, vid större ombyggnationer agerar du beställare och säkerställer projektefterlevnad.

Rollen innebär personalansvar för en medarbetare som innehar funktionen anläggningskoordinator och som ansvarar för löpande drift och underhåll. Vidare innebär rollen upprätthållande av dialog, och uppföljning av APLs tekniska driftentreprenad samt lokalvårdsentreprenad.

Mer specifikt innefattar dina arbetsuppgifter att:
• Leda, planera och styra verksamheten - innebär kortsiktig resp. långsiktig planering

• Säkerställa att arbetet bedrivs enligt lagefterlevnad och uppfyllande av försäkring-, myndighet- och samtliga compliance frågor

• Säkerställa att samtliga nödvändiga instruktioner är uppdaterade och efterlevs

• Säkerställa kunddialogen fungerar på aktuell site

• Ansvara för projektuppföljning, prognosuppföljning och målstyrning

• Samverka tvärfunktionellt inom APL samt FAS

• Säkerställa att anläggningen resp. fastigheten har en underhållsplan som registreras i underhållssystem

• Samordningsansvar och arbetsmiljöansvar inom ansvarsområdet

• Ha kunskap om de tekniska anläggningarna och behov inom siten (värme, ventilation, renvattenproduktion, el, tryckluft m.m.)

• Driva och delta i APL gemensamma projekt inom FAS/FAB

• Kunna agera backup till övriga roller inom FAS på siten

Arbetet inkluderar även ett samarbete med övriga anläggningar inom APL.

Tjänsten är på heltid, 40 timmar per vecka och förlagd till måndag till fredag och är placerad i Kungens Kurva i Stockholm.

Erfarenheter & bakgrund
VI söker dig med Ingenjörs- eller annan teknisk högskoleexamen med goda kunskaper om fastigheter och fastighetstekniska installationer inom processindustriell verksamhet eller tillverkande industri. Du får gärna ha erfarenhet från medicinsk-, kemisk-teknisk produktion eller livsmedelsproduktion.

Vidare ser vi gärna att du har erfarenheten från att driva ombyggnads- och renoveringsprojekt, såväl tekniskt som ekonomiskt samt erfarenhet av ett systematiskt underhållsarbete och att upprätta underhållsbudget och underhållsplaner.

Du har strategisk förmåga och arbetar självständigt och proaktivt för att uppnå gemensamt ställda mål och resultat. Du är en god kommunikatör och har förmåga att på ett pedagogiskt sätt tillsammans med organisationen driva beslutade projekt och förändringar.

Rollen innebär flertalet kontaktytor både med externa organisationer, myndigheter, personal inom APL samt APLs kunder och vi ser därför att du har mycket god förmåga att etablera kontakt och har god samarbetsförmåga. Du har ett systematiskt och flexibelt arbetssätt med förmåga att samarbeta och kunna kombinera och prioritera olika beställares behov.

Som ledare är du proaktiv, tydlig och beslutsför. Du är drivande, målfokuserad och skapar resultat tillsammans och genom andra. Din ledarstil är stödjande och coachande där löpande uppföljning och feedback är viktiga verktyg.

Ansökan och information
I denna rekrytering samarbetar APL med Dfind Science & Engineering. Välkommen med din ansökan senast 22a April 2018. För ytterligare information, kontakta rekryteringskonsult Peter Janson, 072-5883223 peter.janson@dfind.se

Om APL
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen ca 1,3 mdkr. APLs 580 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs gärna mer på www.apl.se