Anläggare/Va-rörläggare till VA-nät, Uppsala Vatten & Avfall AB.

Detaljer

Kontakt:
Sofie Söder, 
0708 - 298 258, 
sofie.soder@randstad.se
Sista ansökningsdag:
2021-08-22
Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tillsvidare
Ort:
Uppsala län, 
Uppsala kommun
Kategori:
Bygg & anläggning

arbetsbeskrivning.

Vill du vara med att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning för Uppsalas växande befolkning? 

Uppsala Vatten och Avfall AB söker nu noggranna och ansvarstagande Anläggare/VA-rörläggare till sektionen Ledningsnät för att stärka upp avdelningen för VA-nät.

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar.

ansvarsområde.

Dina arbetsuppgifter rörläggare består av: 

• Att självständigt planera, samordna och utföra rörläggningsarbeten på VA-ledningsnätet utifrån aktuella bygghandlingar och produktionsplan
• Etablera och hantera avstängningar enligt gällande TA-planer
• Schaktning och rörläggning i enlighet med anvisningar i AMA
• Återställningsarbete efter avslutat VA-arbete
• Planera, samordna och utföra provisoriskt vatten och spill under byggnation
• Vidta säkerhetsåtgärder enligt arbetsmiljöplan
• Beredskap kan ingå till tjänsten (roterande beredskap, enligt beredskapsplan)
• Ansvarar för ordning och reda på arbetsplatsen

Andra arbetsuppgifter kommer att vara aktuellt vid behov och beslutas löpande av närmaste chef.

kvalifikationer.

Genomfört med godkänt resultat följande kurser/utbildning:

  • Arbetet på väg nivå 1,2 och 3A
  • Schakta säkert
  • B-körkort
Tjänsten kräver B-körkort samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande 
  • Genomfört med godkänt resultat följande kurser/utbildning:
- Hygienkurs vatten
- Kap med Motorsåg
- Säker hantering motorkap
- ABC-utbildning
- Heta arbeten
  • Erfarenhet som Anläggare/VA-rörläggare och/eller annan relevant erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
  • BE-körkort
  • C-körkort
  • Svetsutbildning för svetsning av PE-ledning
Som Anläggare/VA-rörläggare är du beroende av dina kollegor och därför är samarbetet i gruppen av stor vikt för bästa slutresultat. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper där vi särskilt värdesätter samarbetsförmåga och att du är en serviceinriktad problemlösare. Att kunna fungera i grupp likväl som att arbeta självständigt är viktiga egenskaper. Du är ansvarstagande i arbetet, har lätt för att följa instruktioner och direktiv samt agerar proaktivt för att lösa de problem som uppstår.

ansökan.

Ort : Uppsala.

Omfattning : Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdag : 2021-08-22

För information : I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Söder, 0708 – 298 258, sofie.soder@randstad.se

Övriga upplysningar
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.

om Uppsala Vatten & Avfall AB.

Tillväxten i regionen samt högt ställda krav på utveckling och innovation sker under Uppsala Kommuns tydliga ledarskap som präglas av ett starkt fokus på hållbarhet och klimatomställning, och i sker nära samverkan med länets och regionens offentliga och privata aktörer.

Vi producerar dricksvatten, avleder och omhändertar spillvatten och dagvatten, samlar in hushållsavfall, producerar biogas till kollektivtrafik och privatbilar, levererar biogödsel och slam till jordbruk och omhändertar och sorterar avfall vid vår sorteringsanläggning. Vår verksamhet är styrd av speciella lagkrav på vatten-, miljö- och säkerhetsområdet eftersom vi levererar samhällsviktiga tjänster. Även för näringslivet i Uppsala är vi en viktig aktör med många leveranser till företag och integrerad infrastruktur.

https://www.uppsalavatten.se