omställning och prestationsutveckling.

Februari 2020 bytte Antenn Consulting namn till Randstad RiseSmart. Randstad RiseSmart är ett auktoriserat omställningsföretag som erbjuder omställning, outplacement och karriärutveckling.

kontakta randstad risesmart

omställning när marknaden vänder.

Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som beaktar både individens och företagets bästa. Randstad RiseSmart sina erfarna coacher ser till individens behov och kan matcha individen med lämpliga jobb och föreslå utvecklingsmöjligheter. Samtidigt möter Randstad RiseSmart företagens behov genom att agera effektivt med anpassade lösningar.

metod som leder till resultat.

Coachningen sker utifrån en väl beprövad metodik, där målet är att deltagaren så snabbt som möjligt ska hitta ett nytt arbete utifrån sin kompetens och sina önskemål. Och metoden leder till resultat – nära nio av tio har ett nytt arbete inom sex månader. Förklaringen är god förståelse för individen tillsammans med ett starkt jobbfokus och proaktivt arbetssätt där arbetsgivarnas lokala behov tidigt upptäcks.

kontakta oss.

Vi berättar gärna mer om hur Randstad RiseSmart kan hjälpa dig med omställning. Ring oss på 08-545 167 60 eller fyll i en offertförfrågan hos Randstad RiseSmart så kontaktar de dig. Du kan även läsa mer på www.randstadrisesmart.se.

till förfrågan

prestationsutveckling.

Inom ramen för vår tjänst prestationsutveckling gör vi människor medvetna om sitt beteende, sina kompetenser och förmågor i förhållande till företagets behov. Utifrån vad de drivs av och vad som motiverar dem sätter vi upp realistiska eftersträvansvärda mål. Vi coachar dem att förändra sitt beteende, men även att ställa relevanta krav på chefer och kollegor. En stor del av arbetet går ut på att få dem att förstå hur de påverkas av sin omgivning, och hur omgivningen påverkas av dem.

läs mer

artiklar om ledarskap.