omställning och prestationsutveckling.

Vårt dotterbolag Antenn Consulting är ett auktoriserat omställningsföretag som erbjuder omställning, outplacement och karriärutveckling.

kontakta Antenn

omställning när marknaden vänder.

Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som beaktar både individens och företagets bästa. Antenns erfarna coacher ser till individens behov och kan matcha individen med lämpliga jobb och föreslå utvecklingsmöjligheter. Samtidigt möter Antenn företagens behov genom att agera effektivt med anpassade lösningar.

metod som leder till resultat.

Coachningen sker utifrån en väl beprövad metodik, där målet är att deltagaren så snabbt som möjligt ska hitta ett nytt arbete utifrån sin kompetens och sina önskemål. Och metoden leder till resultat – nära nio av tio har ett nytt arbete inom sex månader. Förklaringen är god förståelse för individen tillsammans med ett starkt jobbfokus och proaktivt arbetssätt där arbetsgivarnas lokala behov tidigt upptäcks.

kontakta oss.

Vi berättar gärna mer om hur Antenn kan hjälpa dig med omställning. Ring oss på 08-545 167 60 eller fyll i en offertförfrågan hos Antenn så kontaktar de dig. Du kan även läsa mer på www.antenn.se.

till förfrågan

prestationsutveckling.

Inom ramen för vår tjänst prestationsutveckling gör vi människor medvetna om sitt beteende, sina kompetenser och förmågor i förhållande till företagets behov. Utifrån vad de drivs av och vad som motiverar dem sätter vi upp realistiska eftersträvansvärda mål. Vi coachar dem att förändra sitt beteende, men även att ställa relevanta krav på chefer och kollegor. En stor del av arbetet går ut på att få dem att förstå hur de påverkas av sin omgivning, och hur omgivningen påverkas av dem.

läs mer

artiklar om ledarskap.

  • så leder du ett team med unga medarbetare.
    så leder du ett team med unga medarbetare. För att vi ska kunna ta oss framåt och säkra kompetensförsörjningen på våra arbetsplatser behöver vi få våra generationer att samarbeta. Det kräver att vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt, menar Camilla Frisk på Randstad.
  • 6 tips kring personalplanering för högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
    6 tips kring personalplanering för högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Jag har jobbat med stora företag och personalfrågor i över 10 år. Jag har gjort flera misstag och även skapat några riktigt bra samarbeten. För större producerande företag är den stora utmaningen att kombinera rätt antal personer med rätt kompetens till en låg kostnad. I det här blogginlägget vill jag dela med mig av mina tips för effektiv personalplanering.
  • om privatlivet påverkar arbetet.
    om privatlivet påverkar arbetet. När en medarbetare går igenom en privat kris ställs ledarskapet på prov. Men med öppenhet och förtroende kan man krishantera såväl för stunden som för framtiden, säger Cecilia Mannheimer.