Som rekryterare får jag ofta frågan vad skillnaden mellan rekrytering och bemanning är. Det finns ett ganska enkelt svar på frågan – det ena är anställning för en permanent tjänst på ett företag och det andra är en konsultroll där man har sin anställning i ett bemanningsföretag men är ute hos företagets kunder på uppdrag och utför arbete under kortare eller längre perioder. Detta kan givetvis förtydligas ytterligare och jag ska i detta inlägg försöka reda ut begreppen.