Det tyska företaget Isringhausen är underleverantör till bilindustrin där det är relativt snabba kast mellan toppar och dalar i produktionen. Därför är bemanningen av avgörande vikt för resultatet.

Isringhausen är internationellt marknadsledande vad gäller utveckling och tillverkning av innovativa sittsystem till arbetsfordon. I koncernen produceras också tekniska fjädrar. De produkter som tillverkas omfattar 50 fabriker i 20 länder världen över – bland annat i Kungsbacka där det finns en monteringsenhet för stolar till bland annat lastbilar.

utmaning att klara både toppar och dalar

–Det är framförallt är flexibiliteten i bemanningen som vi söker. Vi måste kunna hantera både toppar och dalar i produktionen. Det finns en grundbemanning som utgår från våra kunders plan, som vi ska klara av själva. Men frånvaro och upp- och nedgångar löser vi med bemanning från Randstad, konstaterar Thomas Johansson som är produktionschef på enheten i Kungsbacka.

perfekt extrajobb för studenter

Isringhausen använder både heltidsbemanning och deltidslösningar via Randstads studentpool, det är primärt studenter som jobbar extra.

– Det passar oss bra eftersom vi vet att studenterna ofta stannar under hela sin studietid, vilket ofta är en ganska lång horisont, berättar Thomas.

Randstad och Isringhausen ser tillsammans kontinuerligt över bemanningsbehovet. Det styr hur många som behöver utbildas.

– Vi har ett gemensamt ansvar för utbildningen där vi sköter produktionsdelen och Randstad ser till så att allting runtomkring fungerar. Det är ett gemensamt arbete vilket skapar ett bra resultat. Vi har inte bara en kund och leverantörsrelation utan har ingått ett djupare samarbete.

välutbildad bemanningspool

Det behövs åtminstone 40 timmars utbildning för att bemästra en till två stationer i monteringen på Isringhausen i Kungsbacka. Det investeras förstås mycket pengar i utbildning och därför gäller det att rekrytera rätt individer för att få långsiktighet.

– Vi ser såklart gärna att medarbetarna har lång horisont. Det är a och o för oss att lyckas med bemanningen – det blir kostsamt annars. Vi vill ha drivna och motiverade medarbetare och den typen av personer är Randstad bra på att hitta. Vi har hållit på med bemanningslösningar i femton år och har kommit underfund med att jobbet passar perfekt under studietiden.

har blivit lättare att rekrytera

Det nära samarbetet med Randstad tar sig i uttryck genom att ha operativa avstämningar varje vecka, taktiska månadsavstämningar och mer strategiska och övergripande samtal varje kvartal.

– Rand investerar mycket i detta samarbete och har en tydlig struktur i arbetet som jag gillar. Det är tydligt att det är en strategi från deras sida att jobba enligt denna arbetsprocess, vilket jag tycker är väldigt positivt, konstaterar Thomas och summerar:

– Grunden till allting är att vi från ena dagen till nästa har ett varierat behov av personella resurser. Det hanterar vi genom denna lösning. Det är dessutom lättare att rekrytera nu eftersom vi hela tiden har en pool av medarbetare som vi känner väl och som är utbildade i vår verksamhet

söker du personal?

Vill du diskutera ditt personalbehov eller veta mer om våra tjänster? Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan