I den kommunala världen är det tydliga upphandlingar som styr val av leverantör. När Karlstads kommun gick ut i en direktupphandling för att rekrytera en ny personaldirektör föll valet på Randstad.

Dessförinnan hade några olika rekryteringskonsulter lämnat anbud.

-Vi gick ut med en direktupphandling. Randstad uppfyllde kraven och kändes som rätt val. Det som vi primärt ville ha hjälp med var att mejsla ut en kravprofil, samt ta emot och administrera ansökningarna, säger Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstads kommun.

När det gäller kravprofilen är det en av det mest bärande punkterna i en rekrytering. Randstad tog fram underlaget tillsammans med Karlstads kommun.

– I kravprofilsarbetet har vi alltid en bred dialog internt, samt med de fackliga organisationerna. I detta specifika fall var det viktigt att personen hade både erfarenhet från området samt rätt utbildning, konstaterar Ulf.

Tillsammans med Randstad skissade Ulf på vilken profil som var rätt för organisationen – både idag och i framtiden. Just denna fas av arbetet är en av de viktigaste och här krävs det att rekryteraren har gedigen erfarenhet.

– Vi tyckte att vi hade ett bra resonemang. Vi kom fram till att kommunen behövde en strategisk person, en god kommunikatör och ambassadör för Karlstads kommun, konstaterar de involverade på Randstad.

Det var ett stort antal sökanden och Randstad tog fram fyra kandidater som träffade olika intressentgrupperingar inom Karlstads kommun.

– Det kändes som ett bra urval och eftersom tjänsten berörde många i kommunen involverade vi både medarbetare, politiken och facket, berättar Ulf som poängterar att det var viktigt att de sökande verkligen ville bo i Karlstad. Därför användes inte traditionell headhunting/search, utan tjänsten annonserades ut i print och online.

– Till slut återstod två slutkandidater som var ganska olika i sina respektive profiler. Det var framsynt av kommunen att våga göra så, tycker Randstads medarbetare. På det sättet utmanade man sig själva lite. Den som till slut fick tjänsten var en väldigt bra kandidat som kommer att kunna leda organisationen på ett bra sätt, både idag och i framtiden.

söker du personal?

Vill du diskutera ditt personalbehov eller veta mer om våra tjänster? Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en förfrågan så kontaktar vi dig.

skicka en förfrågan